Huisvuil

Op de digitale afvalkalender van ROVA kunt u zien wanneer bij u het huisvuil wordt opgehaald. Deze wordt niet meer ongevraagd verstuurd.

Afvalkalender

U kunt de afvalkalender op de volgende manieren raadplegen:

  1. Op www.rova.nl voert u uw postcode en huisnummer in om de kalender te bekijken. Deze kunt u ook uitprinten.
  2. Via de ROVA-app.

Gewijzigde ophaaldata of –tijden worden altijd bekendgemaakt in huis-aan-huisblad De Schaapskooi en op deze website.

Afval scheiden

Groente-, fruit- en tuinafval, plastic afval, grof vuil, oud papier, klein chemisch afval en restafval moet gescheiden worden ingezameld. Op de afvalwijzer van ROVA kunt u precies lezen waar elke soort afval hoort. Twijfelt u over waar u bijvoorbeeld uw frituurolie moet afvoeren? Neem dan een kijkje op de website www.afvalscheidingswijzer.nl. Deze website helpt u het afval op de juiste manier te scheiden.

Vanaf januari 2014 komt ROVA om de week de gft-container gratis legen. Als u de grijze restafvalcontainer in 2014 wilt laten legen, kost u dat 9,21 euro per keer. Die mogelijkheid wordt u eens in de vier weken geboden.

Grofvuil

Inwoners van de gemeente Heerde kunnen zes dagen per week met afval terecht bij het milieubrengstation van Lagemaat Sloopwerken aan de Zwarteweg 1 in Heerde. Lees meer over de afvalsoorten en openingstijden.

Grof tuinafval kunt u in 2014 een aantal keer gratis inleveren.

Oud papier

In de gemeente wordt oud papier huis-aan-huis opgehaald door Stilema. De wijze van inzameling en de inzamelfrequentie staat op uw afvalkalender.

Klein chemisch afval

Inwoners van de gemeente Heerde kunnen klein chemisch afval inleveren bij Lagemaat aan de Zwarteweg 1 te Heerde. Inleveren kan op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur (behalve op feestdagen).

Afvalcontainers

De minicontainers en chipkaarten zijn eigendom van ROVA en horen bij de woning. Neem de containers en chipkaarten dus niet mee als u verhuist. Zorg dat de containers niet bereikbaar zijn voor derden, anders bestaat de kans dat er ongewenst gebruik van wordt gemaakt. Beschilder of beplak de containers niet onnodig, maar breng wel een zodanig merkteken aan dat u uw eigen containers goed kunt herkennen. Neem bij verlies of diefstal meteen contact op met ROVA.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens moeten een afvalstoffenheffing betalen. Hiermee wordt het ophalen, afvoeren en verwerken van het huisvuil betaald. De afrekening hiervoor gebeurt achteraf. Meer informatie hierover vindt u bij Afvalstoffenheffing. Iedereen die vanwege voortdurende ziekte of handicap extra afval produceert, kan jaarlijks een deel van de kosten voor het legen van de afvalcontainer terugkrijgen. Meer informatie hierover vindt u bij Afvalstoffenheffing, teruggave.

Meer informatie

De contactgegevens van de gemeente Heerde.


Zoeken