Herstelbesluit verleende omgevingsvergunning Europaweg 1 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181BG 1
Publicatiedatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Herstelbesluit verleende omgevingsvergunning Europaweg 1 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een herstelbesluit omgevingsvergunning heeft genomen voor het in gebruik nemen van de nieuwe bedrijfshal. Op 14 oktober 2019 is er een omgevingsvergunning verleend. Een van de voorschriften van de verleende vergunning is aangepast.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.