Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Kamperweg 78c in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181CP 78 c
Publicatiedatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Kamperweg 78c in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het plaatsen van een clubgebouw (vervanging) voor de hondenvereniging. Datum ontvangst aanvraag: 8 november 2020. Verzonden: 29 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.