Verleende omgevingsvergunning Revelingseweg 21 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191KN 21
Publicatiedatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Revelingseweg 21 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een esdoorn en drie Europese eiken. kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer 7445. Verzonden: 23 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.