Verleende omgevingsvergunning Oranjeweg 16-1 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191JR 16
Publicatiedatum
12-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Oranjeweg 16-1 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een woning en bijbehorend bouwwerk ter vervanging van een bestaande woning en diverse bouwwerken. Verzonden: 31 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.