Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Werverdijk ongenummerd (nabij nr. 6) in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191NJ
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Werverdijk ongenummerd (nabij nr. 6) in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het plaatsen van een kunstwerk met een instandhoudingstermijn van vier maanden in het kader van de IJsselbiënnale. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M, nummer 884. Datum ontvangst aanvraag: 26 november 2020. Verzonden: 15 januari 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.