Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181PD
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het realiseren van een onbemand verkooppunt voor de afgifte van motorbrandstoffen en energie aan voertuigen en handelsreclame en realiseren uitweg. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie H, nummer 3215. Datum ontvangst aanvraag: 4 december 2020. Verzonden: 15 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.