Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder Rijkswegen

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181ET 5
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder Rijkswegen

-

Beschrijving

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het tweede plan (van de drie plannen) voor deze regio ligt nu ter inzage. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. 

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. De geluidmaatregelen in het tweede plan gelden voor ruim 170 woningen langs de volgende rijkswegen: A1, A12, A18, A30, A50 en N35. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen is officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen). Na de publicatiedatum van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.