Verleende omgevingsvergunning Blauwe Beltweg 9 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191KX 9
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Blauwe Beltweg 9 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verbouwen van de woning. Verzonden: 20 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.