Verleende omgevingsvergunning Bruggenhoek 6 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191NP 6
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Bruggenhoek 6 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het aanleggen van een omheinde paardenbak met drie lichtmasten. Verzonden: 20 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.