Verleende omgevingsvergunning Kamperweg 19 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181CR 19
Publicatiedatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kamperweg 19 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een garage/werkplaats. Verzonden: 26 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.