Verleende omgevingsvergunning Horsthoekerbeek 2b in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181PA 2 b
Publicatiedatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Horsthoekerbeek 2b in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van drie grote dennen en een coniferenhaag. Verzonden: 3 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.