Verleende omgevingsvergunning Groteweg 115 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191JV 115
Publicatiedatum
11-02-2020
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het vervangen van de rieten kap en het vervangen van een dakraam van de woning (rijksmonument). In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 lid 2 aanhef en sub a Wabo treedt deze omgevingsvergunning in werking direct nadat ze aan de aanvrager is verzonden. Hiertoe is besloten op grond van artikel 6.2 Wabo, vanwege de slechte staat waarin het rieten dak van het monument verkeert. Verzonden: 4 februari 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.