Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hondenbergseweg 1a in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191KV 1 a
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hondenbergseweg 1a in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van een woning met bijgebouw (waarin voorzieningen zijn ondergebracht voor bed & breakfast). Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer 4698. Datum ontvangst aanvraag: 11 december 2020. Verzonden: 4 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.