Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 1a in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181NP 1 a
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 1a in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een Amerikaanse eik. Verzonden: 4 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.