Verleende omgevingsvergunning Smeestraat 3a in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8194LG 3 a
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Smeestraat 3a in Veessen

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor het aanleggen van een mestbassin met een landschappelijke inpassing. Verzonden: 9 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.