Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning De Stege 1 in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8194LP 1
Publicatiedatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning De Stege 1 in Veessen -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw. Datum ontvangst aanvraag: 2 december 2020. Verzonden: 15 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.