Ontwerpbesluit onttrekken deel Oranjeweg aan de openbaarheid

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8191JR
Publicatiedatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit onttrekken deel Oranjeweg aan de openbaarheid

-

Beschrijving

Het college van B&W Heerde maakt bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbesluit onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van de Oranjeweg te Wapenveld (achterste gedeelte). U kunt het ontwerpbesluit met situatieschets van 24 februari 2021 tot en met 6 april 2021 onderstaand inzien (onder ''Bijlagen'') en via fysiek in het gemeentekantoor (alleen op afspraak)

Procedure

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van B&W Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling (0578) 69 94 94.

Bijlagen