Verleende omgevingsvergunning Dreefseweg ongenummerd in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191KG
Publicatiedatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Dreefseweg ongenummerd in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het (tijdelijk, maximaal 8 jaar) plaatsen van drie trekkershutten op voormalig kampeerterrein Tonnenberg. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie A, nummer 2964. Verzonden: 16 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.