Verleende omgevingsvergunning Eperweg 58 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EX 58
Publicatiedatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Eperweg 58 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis.Verzonden: 11 februari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.