Verleende omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd (nabij nr. 2) in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181PD
Publicatiedatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd (nabij nr. 2) in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het realiseren van een onbemand verkooppunt voor de afgifte van motorbrandstoffen en energie aan voertuigen, handelsreclame en het realiseren van een uitweg. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie H, nummer 3215. Verzonden: 16 januari 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.