Verkeersbesluit plaatsing openbare laadvoorziening Bonenburgerlaan 37a te Heerde

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181HB 37 a
Publicatiedatum
05-03-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt op grond van artikel 3:42 van de Awb bekend dat zij op 27 februari 2019 heeft besloten een openbare laadvoorziening voor elektrische voertuigen te plaatsen op het openbare parkeerterrein nabij de Bonenburgerlaan 37a te Heerde.

De aard en omvang van de maatregel

De bewoner van de Bonenburgerlaan 29 te Heerde heeft de gemeente verzocht tot het plaatsen van een openbaar oplaadpunt ten behoeve van een elektrische auto. Het is voor de aanvrager niet mogelijk om op eigen grond een oplaadpunt te realiseren. Daarnaast is er in de nabije omgeving geen openbare laadpaal aanwezig om in de behoefte te voorzien.
Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 stimuleert de gemeente Heerde het gebruik van elektrische voertuigen. De gemeente Heerde is daartoe per 9 juli 2018 een concessieovereenkomst aangegaan met een bedrijf (de concessiehouder) voor het verlenen van openbare laaddiensten voor elektrisch autovervoer.

Besluit

  • Het aanwijzen van 1 parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de locatie Bonenburgerlaan 37a te Heerde;
  • Het bord E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’ en de parkeerplaats te markeren met een wit kruis en E-tegel in het wegdek, maar wel onder de opschortende voorwaarden dat:
    • het verkeersbesluit in eerste instantie geldt voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht;
    • bij voldoende gebruik van de laadvoorziening, en op verzoek van de concessiehouder, het besluit ook voor de tweede parkeerplaats gaat gelden nadat deze conform het besluit is ingericht.

Procedure

U kunt op dit besluit reageren met een bezwaar. Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Bijlagen