Verleende omgevingsvergunning De Stege 14 in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8194LP 14
Publicatiedatum
10-03-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning De Stege 14 in Veessen

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning. Verzonden: 2 maart 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.