Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Klapperdijk 12 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8191AD 12
Publicatiedatum
12-03-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning, activiteit ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het perceel Klapperdijk 12 in Wapenveld. Betreffend pand wordt gebruikt door ‘Kinderopvang Kleine Ark’.

Procedure

U kunt de stukken van 13 maart 2019 tot en met 23 april 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. Het ontwerpbesluit is onderstaand onder 'Bijlagen' ook in te zien.

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling (0578) 69 94 94.

Bijlagen