Verleende omgevingsvergunning Sparrenlaan 2 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181PZ 2
Publicatiedatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Sparrenlaan 2 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanbouwen van een carport. Verzonden: 4 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.