Verleende omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd (nabij nr. 2) in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181PD
Publicatiedatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zwarteweg ongenummerd (nabij nr. 2) in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanleggen van een bypass met een instandhoudingstermijn (tot uiterlijk 13 september 2021) ten behoeve van de herinrichting van de Eperweg. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie H, nummers 3215, 3320 en 3265. Verzonden: 12 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.