Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kanaaldijk 63 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8191LW 63
Publicatiedatum
26-03-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij het voornemen heeft tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het restaureren van een monumentaal boerderijencomplex.

Procedure

Een ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen deze termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze over het besluit kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde, telefoonnummer: (0578) 69 94 94.