Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Klapperdijk 56 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191AE 56
Publicatiedatum
26-03-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: van rechtswege verleende omgevingsvergunning omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen voor het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning voor het omzetten van een commerciële ruimte naar een (woon)appartement en het aanpassen van gevelopeningen ter plaatse van dit appartement. Verzonden: 18 maart 2019.

Procedure

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.