Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Plakkenweg 13 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181SN 13
Publicatiedatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Plakkenweg 13 in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het realiseren van zes kampeerplaatsen en een Bed & Breakfast. Datum ontvangst aanvraag: 31 januari 2021. Verzonden: 18 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.