Verleende omgevingsvergunning Flessenbergerweg 11 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191LH 11
Publicatiedatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Flessenbergerweg 11 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een eik (is al uitgevoerd in verband met noodkap). Verzonden: 23 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.