Verleende omgevingsvergunning J.G. van Arkstraat 33 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181MG 33
Publicatiedatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning J.G. van Arkstraat 33 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning. Verzonden: 23 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.