Verleende omgevingsvergunning Ringweg ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181NA
Publicatiedatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Ringweg ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een nieuwe woning. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie A, nummers 3308 en 3309. Verzonden: 19 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.