Verleende omgevingsvergunning H.G.D. Cramerstraat ongenummerd (naast nr. 2) in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191AX
Publicatiedatum
06-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning H.G.D. Cramerstraat ongenummerd (naast nr. 2) in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een nieuwe woning. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer 4231. Verzonden: 30 maart 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.