Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Papelandseweg 2 in Vorchten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8193KH 2
Publicatiedatum
20-04-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Papelandseweg 2 in Vorchten

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning voor het perceel Papelandseweg 2 in Vorchten te verlenen. De omgevingsvergunning voorziet in het (her)bouwen van een rundveestal en het wijzigen van de achtergevel van het woonhuis.

Inzagetermijn

U kunt de stukken vanaf 21 april 2021 gedurende zes weken inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. De omgevingsvergunning staat vanaf genoemde datum ook op onderaan op deze pagina, onder 'Bijlagen'.

Procedure

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling (0578) 69 94 94

Bijlagen