Verleende omgevingsvergunning Beeklandseweg ongenummerd (nabij nr. 10) in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181NB
Publicatiedatum
20-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Beeklandseweg ongenummerd (nabij nr. 10) in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een berk. Verzonden: 09-04-2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.