Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Hogestraat 4-1 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191LL 4
Publicatiedatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Hogestraat 4-1 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend. Omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. Verzonden: 14 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.