Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Zwaaikolk 4 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191XK 4
Publicatiedatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Zwaaikolk 4 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend. Omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen voor het realiseren van een doorbraak in een draagmuur. Verzonden: 21 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.