Verleende omgevingsvergunning Meenseweg 4 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181SV 4
Publicatiedatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Meenseweg 4 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning en het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een inwoonsituatie. Verzonden: 20 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.