Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 43 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181HN 43
Publicatiedatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 43 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend. Omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen voor het verbouwen van een appartement. Verzonden: 26 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.