Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8191LZ
  • 8191NB
Publicatiedatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het vervangen van de Flessenbergerbrug en Kloosterbrug. Verzonden: 26 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.