Verleende omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van dertien woningen en het kappen van een berk, een eik en twee beuken. Verzonden: 22 april 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.