Instelling gehandicaptenparkeerplaats Biezenkamp te Wapenveld

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191TG 3
Publicatiedatum
30-04-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt op grond van artikel 3:42 van de Awb bekend dat zij op 18 april 2019 heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor de bewoner van de Biezenkamp 3 te Wapenveld.

De aard en omvang van de maatregel

Het instellen van de gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit het plaatsen van Bord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een onderbord met kenteken.

Besluit

  • Nabij het perceel Biezenkamp 3 te Wapenveld een gehandicaptenparkeerplaats in te richten voor een motor- of invalidenvoertuig dat door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt door plaatsing van Bord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
  • Door middel van het aanbrengen van een onderbord met vermelding van het kenteken wordt deze parkeerplaats uitsluitend gereserveerd voor het voertuig van de bewoner van de Biezenkamp 3 te Wapenveld.

Procedure

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8181 AD Heerde.