Verleende omgevingsvergunning gronden grenzend aan de gemeente Hattem

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8191JC
  • 8181ET
Publicatiedatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning gronden grenzend aan de gemeente Hattem

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanleggen van een exportkabel ten behoeve van het windpark Hattemerbroek. Ter plaatse van het Apeldoorns kanaal, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummers 7165 en 7127 en sectie L, nummers 76, 90 en 91. Verzonden: 24 april 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.