Verleende omgevingsvergunning IJsseldijk 14 in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8194LD 14
Publicatiedatum
14-05-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het plaatsen en vervangen van een dakkapel op het voordakvlak, het vervangen van drie dakkapellen door één dakkapel op het achterdakvlak en het vervangen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning. Verzonden: 7 mei 2019.

Procedure

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.