Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Revelingseweg 12 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191KR 12
Publicatiedatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Revelingseweg 12 in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van een woning. Datum ontvangst aanvraag: 8 april 2021. Verzonden: 25 mei 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.