Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3 en 3a t/m 3e in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EM 3
Publicatiedatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3 en 3a t/m 3e in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van bergingen/overkappingen, zonneweringen, buitenlampen, perceelafscheidingen en een vlaggenmast. Verzonden: 26 mei 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.