Verleende omgevingsvergunning Kanaalstraat 37 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181HV 37
Publicatiedatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kanaalstraat 37 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het plaatsen van vier airco’s op het dak van het gebouw. Verzonden: 25 mei 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.