Verleende omgevingsvergunning De Stege ongenummerd in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8194LP
Publicatiedatum
02-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning De Stege ongenummerd in Veessen

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een woning en een bijgebouw. Verzonden: 27 mei 2020. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie P, nummer 2045.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.