Verkeersbesluit instellen maximum snelheid van 60 km/uur Groteweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191JS
Publicatiedatum
04-06-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van b&w Heerde maakt op grond van artikel 3:42 van de Awb bekend dat zij op 21 mei 2019 heeft besloten een maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen op de Groteweg te Wapenveld tussen de rotonde Klapperdijk en de gemeentegrens met Hattem.

De aard en omvang van de maatregel

De Groteweg in Wapenveld tussen de rotonde aan de Klapperdijk en de gemeentegrens met Hattem is toe aan groot onderhoud. In combinatie met het uitvoeren van het onderhoud wordt de inrichting van de weg aangepast en de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Ter ondersteuning van het verlagen van de snelheid worden verkeersremmende maatregelen aangebracht. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het aanbrengen van drempels, het vervangen van gestrate rabatstroken door groen en het aanbrengen van markering.

Besluit

  • Tot het verlagen van de maximum snelheid op de Groteweg tussen de rotonde Klapperdijk en de gemeentegrens met Hattem tot 60 km/uur;
  • Daartoe de bijbehorende verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen;
  • Alle bestaande verkeerstekens die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen.

Bezwaar

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.

Procedure

Zie bovenstaand.