Melding besluit lozen buiten inrichtingen Terpweg 4 in Heerde

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8181NK 4
Publicatiedatum
08-06-2021
Kaart behorende bij: Melding besluit lozen buiten inrichtingen Terpweg 4 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen heeft ontvangen voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten een inrichting (bedrijf) op het perceel Terpweg 4 in Heerde.

Procedure

Een gesloten bodemenergiesysteem moet voldoen aan algemene voorschriften behorende bij het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is in te zien via https://wetten.overheid.nl. Tegen meldingen besluit lozen buiten inrichtingen staat geen mogelijkheid voor beroep open. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.